Search
Close this search box.

Què fem?

ALÍCIA s’organitza en tres àmbits de coneixement transversals, estretament interrelacionats entre si i totalment complementaris. Aquestes línies de coneixement s’apliquen en tots els projectes i serveis que es desenvolupen.

Alícia Salut

Alícia Innovació

Alícia Territori