Search
Close this search box.

Sobre nosaltres

Fundació Alícia és un centre que investiga productes i processos gastronòmics; innovant i treballant per a millorar l’alimentació de les persones, posant especial atenció a les que tenen restriccions alimentàries i altres problemes de salut; fomentant la millora dels hàbits alimentaris, treballant per un món sostenible i realçant el patrimoni alimentari i gastronòmic dels territoris.

 Aquests són els documents que regeixen el funcionament de Fundació Alícia.

Estatuts i Informació Corporativa

Estatuts

Codi Ètic

Organigrama

Informació Econòmica

Balanç Social

Memòria d'activitats

Fundació Alícia vol actuar i incidir positivament en el món real per a definir-se com el Laboratori del Menjar Responsable, perquè són responsables amb les persones i amb la societat tant les propostes alimentàries que crea i transfereix com l’I+D que desenvolupa.

En els següents documents trobaran els projectes anuals desenvolupats.

Memòria 2023

Memòria 2022

Memòria 2021

Memòria 2020