Search
Close this search box.

Què fem?

ALÍCIA s’organitza en tres àmbits de coneixement transversals, estretament interrelacionats entre si i totalment complementaris. Aquestes línies de coneixement s’apliquen en tots els projectes i serveis que es desenvolupen.

Alícia Innovació

Creativitat i desenvolupament de nous productes

Apliquem la creativitat per a millorar i desenvolupar nous productes i processos que incideixin en la millora de l’alimentació. Les activitats de l’àmbit d’innovació se centren en projectes d’R+D+I per crear i millorar productes i processos alimentaris.

Treballem amb empreses del sector alimentari, pimes, artesans, centres tecnològics, emprenedors, distribuïdors, càterings i entitats del sector Horeca i altres entitats relacionades amb el món de l’alimentació.

Línies de treball

Ideació i conceptualització de productes de forma multidisciplinar. Disseny de productes a nivell conceptual i producció de prototips amb visió d’ús, empresarial i d’acord al procés d’industrialització que s’aplicarà.

Valoració de productes a través de la cuina i estudi de les seves propietats i funcionalitats per emmotllar-los a diferents circumstàncies i necessitats, segons premisses de salut, sostenibilitat i plaer.

Recerca gastronòmica pel que fa a l’ús i el comportament de tècniques i processos culinaris. Adaptació del procés de transformació dels productes en la seva conversió a aliments i formes de consum d’acord a criteris de sostenibilitat, qualitat organolèptica, nutricional i formes de consum.

Anàlisi d’idoneïtat de productes en funció de l’índex Alícia, tenint en compte a qui és dirigeixen. Determinació de les millores des del punt de vista de formulació, de practicitat, amb visió econòmica, nutricional i organolèptica. Creació de mapes de possibilitats de formulació, amb diferents formats, ingredients i formes d’ús. Aplicació de combinacions culinàries per definir sinèrgies entre característiques sensorials del conjunt d’ingredients i les seves possibles funcionalitats. Desenvolupament de propostes i prototips dels productes millorats.

Alícia posa al servei de les petites empreses tota la seva capacitat d’innovació i desenvolupament per ajudar a donar més valor als seus productes i posicionar-se en el mercat. Es disposa d’un programa d’innovació per acompanyar als productors alimentaris a encarar projectes d’innovació i desenvolupament que millori la seva oferta de productes i els permeti créixer i posicionar-se als mercats.

S’investiga per saber què passa al món en matèria de productes, cuines, cultures alimentàries, consumidors i maneres de consumir. Es treballa per conèixer a cada moment per on va la societat, les persones en els seus diferents àmbits i situacions, els seus interessos, motivacions, preocupacions, gustos, modes… pel que fa al menjar, per poder incidir-hi millor. Conèixer per trobar solucions a la millora de l’alimentació en tot moment i circumstància.

Hem dissenyat el MÈTODE ALÍCIA DE COMBINACIONS CULINÀRIES (maridatge de productes). Actualment es fa indispensable aplicar una metodologia que ofereixi resultats holístics quan es combinen ingredients, amb la finalitat d’obtenir els millors resultats en el desenvolupament de productes i processos per als usuaris i productors.