Search
Close this search box.

Què fem?

ALÍCIA s’organitza en tres àmbits de coneixement transversals, estretament interrelacionats entre si i totalment complementaris. Aquestes línies de coneixement s’apliquen en tots els projectes i serveis que es desenvolupen.

Al¡cia-Salut

Alícia Salut

Salut i bons hàbits alimentaris

Millorar la salut i els hàbits alimentaris de les persones, posant èmfasi en aquelles que presenten malalties o tenen restriccions alimentàries, és el principal objectiu d’aquest àmbit d’actuació. Per a assolir-ho, treballem en la recerca, la creació i la divulgació de coneixement per a crear solucions pràctiques i ajudar en la gestió diària de l’alimentació, en diferents etapes de la vida.

Treballem amb professionals del món de l’alimentació i sector sociosanitari, a professors i cuidadors que tenen cura de persones amb diferents situacions de salut i en les quals l’alimentació adequada a cada situació és essencial.

Línies de treball

Mantenir uns bons hàbits alimentaris i una activitat física adequada, en totes les etapes de la vida, és bàsic per al nostre benestar, tant present com futur. A Alícia dissenyem i executem programes i accions per millorar els hàbits alimentaris de les persones i impulsar un consum responsable i sostenible, en l’àmbit domèstic, públic i privat.

L’alimentació és un factor determinant per a la millora de la qualitat de vida i del benestar de la gent gran. Des d’Alícia, analitzem les necessitats alimentàries d’aquest sector de població, investiguem i desenvolupem productes, serveis i estratègies vinculades a la millora de la seva qualitat alimentària i de vida. L’anàlisi de situacions, la generació de coneixement i la planificació de propostes que puguin desenvolupar-se de forma pràctica, són algunes de les actuacions que portem a terme en aquest sentit.

L’alimentació (a través de la cuina i de la creativitat), és una part essencial en el tractament o la millora de la qualitat de vida de persones amb diferents malalties. Aportem eines i recursos, a través de la cuina, que puguin ser d’ajuda al personal sanitari a l’hora de donar consell al pacient en el camp de l’alimentació i la seva gestió diària, en àrees com l’alimentació durant el tractament del càncer,  diabetis, hipercolesterolèmia, fertilitat, disfàgia (textura modificada), hipertensió (cuina sense sal), estudis sobre la microbiota,…

El sector de la restauració col·lectiva té un impacte molt important en l’alimentació de la població infantil, l’hospitalitzada i la que està en residències, centres sociosanitaris o els menjadors de centres de treball. Els serveis d’alimentació tenen incidència en la salut, benestar i rendiment dels comensals i, en el cas de les escoles, on els nens fan l’àpat principal del dia, també en l’educació i el foment de bons hàbits alimentaris.

Des d’Alícia treballem per millorar l’oferta de la restauració col·lectiva, adaptant-la a les necessitats de cada tipologia de comensal, al lloc on es dona el servei, a cultures i tradicions, aplicant criteris de sostenibilitat, de salut i de qualitat organolèptica, imprescindible per a la seva acceptació. Es treballa conjuntament amb els serveis d’alimentació d’empreses, escoles i entitats per aconseguir una experiència bona, sana i sostenible en tots els seus aspectes (econòmic, social i ambiental).