Search
Close this search box.

Què fem?

ALÍCIA s’organitza en tres àmbits de coneixement transversals, estretament interrelacionats entre si i totalment complementaris. Aquestes línies de coneixement s’apliquen en tots els projectes i serveis que es desenvolupen.

Alícia Territori

Coneixement del patrimoni alimentari

Els projectes d’aquest àmbit remarquen l’herència natural lligada a la gastronomia i es fonamenten sobre una base de recerca i coneixement per afavorir el patrimoni alimentari, l’agro-biodiversitat local, els productes de la terra, la tradició gastronòmica, la recerca històrica i arqueològica, el turisme sostenible, el reequilibri territorial i la dinamització de l’economia local.

Treballem amb administracions públiques, entitats de promoció turística, associacions de productors agroalimentaris, cooperatives, universitats, fundacions i restauradors, entre d’altres.

Línies de treball

Es generen continguts aplicables a elaboracions, receptes i consells d’ús. S’analitzen i interpreten les tradicions existents i es creen receptaris com a eina per realçar els productes i productors locals, i el patrimoni cultural.

Desenvolupar propostes pràctiques i realistes per donar valor a productes i productors locals. Es treballen estratègies que fomentin tant visites turístiques sostenibles, com el coneixement dels productes facilitant així la seva venda i distribució als mercats.

Dissenyar i desenvolupar propostes i estratègies gastroturístiques que donin valor al territori en tots els seus vessants: cultural, paisatgístic, de productors, de productes, de la restauració i de la seva gent. Fomentar el turisme sostenible des dels productes i la gastronomia del territori.

Interpretació i recuperació d’elaboracions i receptaris tradicionals i històrics com a eina per realçar el patrimoni cultural d’un territori.