Search
Close this search box.

Publicacions

Showing results of: comunitario

Guía práctica: cocina de fácil masticación

Guia per a proporcionar un recurs útil a cuidadors a l’hora d’elaborar plats de masticació fàcil a l’àmbit comunitari (versió en castellà). Un manual desenvolupat per la Fundació Alícia, amb el suport de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i coordinat per la Fundació Catalunya La Pedrera, que serveix per adaptar l’alimentació en el cas de persones en situació de dificultats de masticació, millorant els reptes que comporta no només vinculats a la seva preparació culinària, sinó també a l’acceptabilitat per part dels usuaris relacionats amb les característiques organolèptiques de les preparacions.

Guia pràctica: cuina de masticació fàcil

Guía para proporcionar un recurso útil a cuidadores a la hora de elaborar platos de masticación fácil en el ámbito comunitario (versión en catalán). Un manual desarrollado por la Fundación Alícia, con el apoyo de la Agencia de Salud Pública de Cataluña y coordinado por la Fundación Cataluña La Pedrera, que sirve para adaptar la alimentación en el caso de personas en situación de dificultades de masticación, mejorando los retos que compuerta no solo vinculados a su preparación culinaria, sino también a la aceptabilidad por parte de los usuarios relacionados con las características organolépticas de las preparaciones.